PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Výber dodávateľa na servis a údržbu zdrojov záložného napájania UPS


Výber dodávateľa na servis a údržbu zdrojov záložného napájania UPS

1. Obstarávateľ: Lesy SR, š.p. , GR Banská Bystrica
Námestie SNP č.8
975 66 Banská Bystrica

2. Predmet obstarávania:Dodanie nových náhradných dielov (batérií) a ich inštalácia do existujúcich zdrojov záložného napájania UPS. Vyžaduje sa komplexnosť ponuky.

3. Miesto realizácie: LESY SR, š.p. Banská Bystrica, podľa organizačnej štruktúry (generálne riaditeľstvo Banská Bystrica a odštepné závody v rámci SR).

4. Termín realizácie: od podpísania servisnej zmluvy do 31.12.2011 s možnosťou opcie na ďalšie 2 roky.

CELÝ TEXT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplňujúce informácie k súťaži na „Vyber dodávateľa na servis a údržbu zdrojov záložného napájania UPS“:

1.) Pri cene náhradného dielu (batérii) uvádzajte cenu celej sady batérii t.j. cenu za príslušný počet ks pre celu UPS, tak ako je uvedené v popise pod tabuľkou (Príloha č. 1)

2.) Upresňujem posledné dve položky v tabuľke (Príloha č.1).
POWERWARE 3110 550VA
POWERWARE 5125 2200VA

3.) Ak je potrebné batérie pred inštaláciou naformátovať, uchádzač ich naformátuje u seba resp. v servisnom stredisku a na OZ ich dodá naformátované.

4.) Ak je potrebné batérie po inštalácii v UPS nakalibrovat, uchádzač nakalibruje UPS s batériami na príslušnom OZ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené