PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo vyhlasujú verejné obchodné súťaže


LESY Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo vyhlasujú verejné obchodné súťaže

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo
Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

 

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

  • „Dielne Pezinok“stavba: dielňa s.č. 5152 na p.č. 2908/3; pozemky: p.č. 2908/3, 2908/7, 2908/9, 2908/10; vrátane hnuteľného majetku; príslušenstvo-vonk.úpravy /neevidované na LV/ - prehľad v súťaž. podmienkach, k. ú. Pezinok
  • „Dielne Smolenice-staré“stavba: dielne bez s.č. na p.č. 588; pozemky: p.č. 588, 582/8; príslušenstvo-vonk.úpravy /neevidované na LV/ - prehľad v súťaž. podmienkach, k. ú. Smolenice
  • „Hospodárska budova-senník, pozemky“ stavba:HB-senník bez so s.č. na p.č. 993/10; pozemky p.č. 993/10 a 993/9; príslušenstvo-vonk.úpravy /neevidované na LV/ - prehľad v súťaž. podmienkach, k. ú. Pezinok

    Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Moravčík
Číslo tel:048/43 44 265
Fax: 048/43 44 195
Mobil: +421 918 333 009
E-mail: juraj.moravcik@lesy.sk

Súťažné návrhy možno posielať v lehote do 24.06.2009 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené