PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Slovenská Ľupča - Verejná obchodná súťaž na predaj dreva na pni


OZ Slovenská Ľupča - Verejná obchodná súťaž na predaj dreva na pni

OZ Slovenská Ľupča vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni v porastoch vyhlasovateľa na LS Predajná.

Podmienky VOS si môžete stiahnuť tu. Súčasťou podmienok VOS sú Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR, ktoré si môžete stiahnuť tu.
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené