ÚVOD
KONTAKTY

DRAŽBY DREVA

PONUKA
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CENNÍKY
AKCIE
POĽOVNÍCTVO

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Sobrance > Poľovníctvo > Poľovné revíry


PR Biely kameň

Revír má potenciál v love jelenej, diviačej a srnčej zveri. Rozprestiera sa pozdĺž hranice s Ukrajinskou republikou, prevažne v k. ú. obce Beňatina a Inovce.
Výmera revíru činí 2043 ha poľovnej plochy prevažne hornatého charakteru.

                    
       
                                    

  

 
 

V súčasnosti je tam realizovaný zmluvný predaj lovu.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené