PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Semenoles členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF


Semenoles členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF

Banská Bystrica, dňa 17.7.2009

Odštepný závod Semenoles š.p. LESY SR v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ). Tá zastrešuje národné semenárske asociácie a semenárske spoločnosti z viac ako 70-tich vyspelých i rozvíjajúcich sa krajín všetkých kontinentov. Medzinárodná semenárska federácia reprezentuje väčšinu svetového obchodu s osivami a šľachtiteľskú komunitu. Vstupom do tejto organizácie preberajú jej členovia obchodné pravidlá i logo ISF, čo v praxi okrem iných výhod znamená potvrdenie o kredite firmy, ale aj možnosť profitovať z konania ISF v prípade sporov.

V rámci štruktúry ISF sme sa stali členom špeciálnej skupiny osiva drevín a krov (Tree & Shrub Seeds). Ako potvrdil riaditeľ Odštepného závodu Semenoles, Ing. Ján Rak: „Pre náš Odštepný závod Semenoles má členstvo veľký význam najmä z obchodného hľadiska, keď predaj semena môžeme realizovať bez sprostredkovateľa, priamo zákazníkovi za podstatne výhodnejších podmienok.“

Už v týchto dňoch podpíše Odštepný závod Semenoles š.p. LESY SR výhodnú zmluvu s nemeckým odberateľom na dodávku 600 kg semena po dobu 5 rokov. Zákazník si vytipoval semenárske oblasti a stanovil výškové zóny. Po obhliadke vytipovaných porastov budú zozbierané vzorky semenných šišiek za účelom genetického rozboru pre následnú kontrolu pôvodu dodaného semena.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené