ÚVOD
KONTAKTY

DRAŽBY DREVA

PONUKA
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CENNÍKY
AKCIE
POĽOVNÍCTVO

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Sobrance > Poľovníctvo > Poľovné revíry > PR Tajba


PR Tajba

Poľovný revír s genofondom kvalitnej srnčej zveri ktorá dopĺňa obhospodarovanie malej zveri (bažant, kačica, zajac). Výmera revíru 1234 ha. Ubytovanie v malej poľovníckej chate v k. ú. Stredy n. Bodrogom.
V súčasnosti je tam realizovaný zmluvný predaj lovu.
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené