PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Lesnícky skanzen s rekordnou návštevnosťou


Lesnícky skanzen s rekordnou návštevnosťou

V Banskej Bystrici, dňa 06. 10. 2009

Celkom 50 300 návštevníkov z 25 krajín navštívilo do konca septembra Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu. Okrem domácich hostí navštívili toto významné miesto slovenského lesníctva hostia z Európy, USA, Kanady, Japonska, či dokonca Iránu, pričom  absolvovali 3 km dlhý náučný chodník „lesného času“ s takmer 70 zástavkami a infopanelmi v slovenskom a anglickom jazyku. Návštevníci sa počas prechádzky po chodníku dozvedeli odpovede na množstvo otázok, ktoré sa v súvislosti s lesom, historickou i súčasnou lesníckou činnosťou  a významom lesov pre život človeka vynárajú.
 

Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline, do ktorého sa môžete dopraviť aj známou Čiernohronskou lesnou železničkou, vznikol v Čiernom Balogu v roku 2002. Cieľom bolo priblížiť verejnosti prácu lesníkov a lesných robotníkov z celého Slovenska, a to od minulosti až po súčasnosť, v duchu hesla: „Poučenie – oddych – zábava“. Na celkovej výmere 140 ha, z ktorých 116 ha zaberá les, môžete objaviť EKO galériu, Symbolický lesnícky  cintorín, muzeálnu expozíciu v originálnej Starej horárni, Infocentrum, Didaktický prístrešok či mapu lesnatosti Slovenska. K najvyhľadávanejším patrí zástavka so živými diviakmi, ukážky historických i súčasných techník manipulácie a prepravy dreva (lesné šmyky - rizne, lanovky atď.) či medvedí brloh alebo pálenie dreveného uhlia. Každý rok pritom do skanzenu pribudne nové stanovište, čo robí z tohto miesta živý, neustále sa meniaci organizmus. V roku 2009 pribudol skelet kópie historického kostolíka z jedľovej kôry, ktorého originál sa nachádza v stredoslovenskej obci Horná Bzová. Najnižší bod skanzenu sa nachádza v nadmorskej výške 550 m n. m., najvyšší vo výške 850 m n. m.

Čoraz viac populárnym podujatím, organizovaným na pôde skanzenu, je júlová akcia, určená pre verejnosť, s názvom „Deň stromu“ s podtitulom „Sviatok všetkých, ktorí majú radi les“. Na uplynulom, ôsmom ročníku Dňa stromu prešlo bránami skanzenu 12 tisíc návštevníkov, z ktorých približne polovicu tvorili deti. 

Oficiálna sezóna sa 30. septembra síce skončila, ale to neznamená, že sa brány Lesníckeho skanzenu zatvorili. LESY SR, štátny podnik chce, aby návštevníci mohli bez  obmedzenia získavať informácie o lese, o práci lesníkov a z toho dôvodu, pokiaľ to počasie dovolí, môžu stráviť voľné chvíle oddychu v kultúrnom a prírodnom prostredí unikátneho Lesníckeho skanzenu.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené