PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Trenčín - verejno obchodná súťaž


OZ Trenčín - verejno obchodná súťaž

Vitajte na stránke prehľadu našich výberových konaní a obchodných verejných sútaži.

  

   

Aktuálne verejné súťaže                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                       >> Verejno obchodná súťaž na ťažbovú činnosť 2010

                                                       >> Verejno obchodná súťaž na pestovnú činnosť 2010

                                                       >> Verejno obchodná súťaž na odvoz 2010

Značka dobre obhospodarovaných lesov
Certifikovaná výmera 38 885 ha
SGS–FM/COC-2261
©1996 Forest Stewardship Council A.C.
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica, OZ Trenčín
podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov
viac inf. www.pefc.org
Číslo osvedčenia o certifikácii lesov PEFC/23-21-04/4
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené