PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Pripomenutie si 10. výročia vzniku š. p. LESY SR


Pripomenutie si 10. výročia vzniku š. p. LESY SR

Banská Bystrica, 24. novembra 2009

V Turčianskych Tepliciach si dnes pripomenuli zamestnanci najväčšieho lesníckeho podniku na Slovensku 10. výročie jeho vzniku. Medzi hosťami, ktorí prišli zablahoželať štátnemu podniku LESY SR so sídlom v Banskej Bystrici bol nielen súčasný minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan, ale aj Pavel Koncoš, ktorý túto funkciu zastával v čase zrodu podniku. Bol to práve on, kto podpísal k 1. júlu 1999 zakladaciu listinu jednotného podniku štátnych lesov na Slovensku.

Slávnostného stretnutia sa zúčastnili aj bývalí generálni riaditelia podniku – Blažej Možucha, Karol Vinš, Igor Olajec a Jozef Minďáš, ktorí si funkčnú štafetu odovzdávali počas 10 ročnej histórie podniku. Súčasný generálny riaditeľ Alojz Riško vo svojom príhovore o.i. uviedol: „Pozrime sa na vznik a existenciu nášho podniku pokorným pohľadom hľadajúcich a neraz aj chybujúcich ľudí, ktorí mali šťastie byť účastní pri jednom z mnohých počinov, ktoré vytvárajú lesnícku históriu našej krajiny. To, do akej miery sme sa pri tomto kroku nemýlili, nezhodnotíme my, ale až naši lesnícki dediči. V našich možnostiach je však urobiť všetko preto, aby raz toto hodnotenie, položené na riečicu spravodlivého času, bolo pre našu dobu i nás samotných čo najviac priaznivé. Budúcnosť určite prinesie veľa zmien, ktoré dnes nedokáže predvídať ani najmúdrejší prognostik, no my lesníci vieme, že akákoľvek budúcnosť našej krajiny je bez zdravých lesov prakticky nemožná. V tom spočíva naša spoločná lesnícka nádej, zodpovednosť i osud. V tom spočíva budúcnosť nášho podniku, o ktorého zmysluplné zachovanie sa nám dnes prichodí spoločne poctivo pričiniť“.

Zaujímavosťou podujatia bola historická fikcia, počas ktorej medzi hostí zavítala panovníčka Mária Terézia. Táto všetkým pripomenula dôležité medzníky lesníckej histórie našej krajiny. Organizátori zdôraznili zaujímavú skutočnosť, že mnoho takýchto lesníckych udalostí má v letopočte svojho datovania koncovú deviatku: V roku 1769 vznikol tereziánsky lesnícky poriadok, ktorý vstúpil do histórie pod názvom Porádek hor, aneb lesuv zachování. V roku 1879 zas prijal uhorský parlament lesný zákonný článok č. XXXI. O jeho nadčasovej kvalite svedčilo aj to, že bez podstatných zmien platil na našom území až do roku 1960.V roku 1919 vzniklo v historickej budove súčasného podniku Riaditeľstvo štátnych lesov, kde funkciu jej prvého šéfa vykonával excelentný lesnícky odborník Josef Opletal. No a do takéhoto „deviatkového radu“ sa zaradil v roku 1999 aj zrod dnes jubilujúceho podniku, ktorý spravuje takmer polovicu lesov na území Slovenska.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené