PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Verejná obchodná súťaž


Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

 • Stavby: adm.budova, súp. č. 1344 na pozemku KN-C parc. č. 3614/3, 
  DIELNA, bez súp. č. na pozemku KN-C parc. č. 3614/12,
  SKLAD, bez súp. č. na pozemku KN-C parc. č. 3614/13,
  HALA, bez súp. č. na pozemku KN-C parc. č. 3614/14 s príslušenstvom a
  Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 3614/3, 3614/4, 3614/6, 3614/7, 3614/12, 3614/13, 3614/14, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 8845 m2,
  Hnuteľný majetok: Ručný lis, Tabuľové nožnice, Zvar. usm. ZU 315, Vŕtačka stĺpová PK 203, Rámová píla, Frézka FWD 32, Brúska ventilov SMC-8, Univ. sústruh C11MB, Zvar. usm. WTU 315, Brúska dvojkotúčová, Uhlová rozbrusovačka, Brúska dvojkotúčová, Mostový žeriav 5000 kg, Stĺpová vŕtačka VR16, Kompresor JSK 75, Zvárací stôl, Kotol na drevo
  katastrálne územie Malacky

  Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
Fax: 048 / 43 44 195
Mobil: +421 918 334 522
Tel. : 048 / 43 44 156
e-mail: sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 18.12.2009 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené