PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Vianočné stromčeky


Vianočné stromčeky

Banská Bystrica, 2. decembra 2009

Lesníci zo štátneho podniku LESY SR dodajú na tohtoročný predvianočný trh dostatočné množstvo vianočných stromčekov rôznych druhov, aby uspokojili dopyt verejnosti po tomto tradičnom symbole Vianoc. 

LESY SR, š. p. zabezpečujú predaj väčšinou na lesných správach v jednotlivých regiónoch Slovenska podľa dopytu a dostupnosti vhodných vianočných stromčekov. Predaj má však klesajúcu tendenciu, lebo stromčeky pochádzajú v prevažnej miere z výchovných zásahov (tzv. prerezávok) a ich kvalita nemusí vždy zodpovedať predstavám zákazníkov. V roku 2008 sa na predaj pripravilo cca 3 500 stromčekov, v tomto roku sa predpokladá približne rovnaké množstvo. Predáva sa najmä borovica čierna, alebo lesná a smrek obyčajný, jedľa biela len v nepatrnom množstve. Sortimentová skladba je ovplyvnená požiadavkami zákazníkov, ale i drevinovým zložením lesov na Slovensku.

Lesníci z Odštepného závodu Semenoles budú  predávať aj stromčeky z plantáží vianočných stromčekov. Tieto obhospodaruje špecializovaný OZ Semenoles. Vlani sa predalo približne 1 000 stromčekov (okrem tých z výchovných zásahov), tento rok sa pripravuje cca 700 kusov. Plantáže sú založené na výmere cca 20 hektárov, na ktorých je rozpestovaných približne 57 tisíc kusov exkluzívnych ihličnanov (jedľa kaukazská, smrek pichľavý, borovica čierna a iné). Keďže stromčeky sú väčšinou vo veku od 2 do 5 rokov, predaj z plantáží v niekoľkotisícových objemoch sa bude realizovať až za niekoľko rokov (optimálny vek stromčekov je 8 - 9 rokov). 

LESY SR, štátny podnik má pre individuálny predaj stromčekov jednotný cenník. Ceny vianočných stromčekov, preto zostávajú na úrovni z minulého roku. V  I. kvalitatívnej triede pri výške do 2 m bude napr. smrek obyčajný stáť 6,64 €, borovica lesná i čierna 10,94 €, jedľa biela 12,45 € za kus s DPH.

Na záver ešte niekoľko tipov ako zabezpečiť čerstvosť vianočného stromčeka čo najdlhšie. Keďže zákazník nie je schopný ovplyvniť čas výrubu, aspoň po kúpe stromčeka by sme sa ho mali snažiť udržať v čerstvom stave. Možno tomu napomôcť obnovením rezu a umiestnením stromčeka do nádoby s vodou v chladnom a pokiaľ možno vlhkom prostredí, čo najčastejšie porosiť vodou a presunúť do bytu a  do stojana s vodou čo najtesnejšie pred sviatkami. Netreba však zabudnúť, že stromček nie je vhodné umiestňovať blízko vykurovacích telies.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené