PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS

AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 
WWW OZ

KONTAKTY

 

 

 

 
  Lesy > Kontakty > Životopis


Životopis

Ing. Vladimír Rigász

- narodený v roku 1967 v Michalovciach, je ženatý, má dve deti

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

• v roku 1990 promoval na Vysokej škole technickej, Elektrotechnická fakulta, Košice
• v roku 1999 ukončil štúdium na The George Washington University, Washington, DC, USA (Makroekonómia a medzinárodné financie)

Doterajšie pracovné pôsobenie:

• v rokoch 1994 – 2000 pracoval v Medzinárodnom menovom fonde, Washington, DC, USA
• od roku 2003 pracoval v štátnych akciových spoločnostiach, vo vedúcich pozíciách, v oblasti financií, ekonomiky a obchodu
• od 03. 12. 2009 pracuje ako ekonomicko – obchodný riaditeľ š. p. LESY SR

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené