PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Rimavská Sobota vyhlasuje


OZ Rimavská Sobota vyhlasuje

Vyhlásenie obchodno – verejnej súťaže

  1. Vyhlasovateľ: Lesy SR, š.p. Odštepný závod Rimavská Sobota, Potravinárska 1855,

979 80 Rimavská Sobota
Zastúpený Ing. Matúšom Výbochom, riaditeľom OZ


2. Predmet súťaže: Práce v pestovateľskej činnosti pre rok 2010


3. Miesto realizácie a kontaktná osoba:

Lesný celok /LC/ Lesy Klenovec
Lesný celok /LC/ Lesy Tisovec

Ing. Elena Kovácsová, pestovateľka OZ Rimavská Sobota, mobil : 0918335281
Ing. Miroslav Kiapeš, vedúci LS Klenovec, 0918 335 114
Ing. Peter Ružička, vedúci LS Brádno –Tisovec, 0918 335 151


4. Termín a miesto podávania súťažných návrhov:

Podávanie súťažných ponúk do 29.12.2009 do 12°° hod. na OZ Rimavská Sobota –
sekretariát riaditeľa

Súťažné podmienky stiahnete TU !

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené