PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Slovenská Ľupča vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž


OZ Slovenská Ľupča vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

Predmet súťaže : Dodávka služieb v ťažbovej činnosti na rok 2010 na lesných správach vyhlasovateľa.

Podmienky VOS si môžete stiahnuť tu.

Tlačivo na referencie si môžete stiahnuť tu.

Ponuky na objednávané služby si môžete stiahnuť kliknutím na príslušnú lesnú správu :

LS Predajná

LS Slovenská Ľupča

LS Staré Hory

LS Brusno

Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR si môžete stiahnuť tu.

Dohodu o vyhotovovaní faktúr – samofakturáciu si môžete stiahnuť tu.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené