PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Verejná obchodná súťaž OZ Žilina


Verejná obchodná súťaž OZ Žilina

OZ Žilina - verejná obchodná súťaž

Lesy SR, š . p ., OZ Žilina, vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na dodávku prác v odvoze dreva na rok 2010

na LS Martin a LS Turčianske Teplice.

Sídlo organizácie: Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Peter Pekara
Tel.: 0918 334 906

E-mail: peter.pekara@lesy.sk

Súťažné podmienky

Príloha  - tabuľky

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené