PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY SR, š.p., OZ Prešov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodávku služieb v lesníckych činnostiach na rok 2010


LESY SR, š.p., OZ Prešov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodávku služieb v lesníckych činnostiach na rok 2010

 L e s y   Slovenskej republiky,  štátny podnik

O d š t e p n ý   z á v o d   P r e š o v

vyhlasuje  obchodnú verejnú súťaž na dodávku služieb v lesníckych činnostiach na rok 2010

Predmet súťaže: Dodávka služieb v pestovnej činnosti na lesných správach OZ  Prešov.

Súťažné návrhy treba doručiť na Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6 , 080 01 Prešov

v termíne do 21.1.2010 do 14: 00 hod.

Podklady k predmetu súťaže si môžu uchádzači vyzdvihnúť na nižšie uvedených lesných správach

Kontakt:

1,  Lesy SR, š.p. Lesná správa Hrabušice, Hlavná 198, 053 15 Hrabušice

     Kontaktná osoba: Ing. Ján Kašpárek, t.č. +421 908 992 827

2, Lesy SR š.p., Lesná správa Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 19,  052 01 Spišská Nová Ves.

    Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kukura, t.č. +421 905 713 084

3, Lesy SR š.p., Lesná správa  Spišské Podhradie,  Májova 8, 053 04 Spišské Podhradie

    Kontaktná osoba: Ing.Martin Vanous, t.č. +421 905 707 922

Kontaktná osoba za OZ  Prešov:  p. Miroslav Kováč, t.č. +421 918 334 138     

Súťažné podmienky sú uverejnené na internetovej stránke Lesov SR š.p. www.lesy.sk

v dňoch 7.1.2010 – 21.1.2010

 

 

súťažné podmienky.pdf

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené