PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Námestovo - verejná obchodná súťaž


OZ Námestovo - verejná obchodná súťaž
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Námestovo
podľa § 281 Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nasledovné akcie:
  • zimná údržba lesnej dopravnej siete na rok 2010

  • oprava a údržba lesných ciest a zvážnic na rok 2010

Príloha: Súťažné podmienky 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené