PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Rožňava - Výzva na predkladanie ponúk - Projekt ozdravných opatrení


OZ Rožňava - Výzva na predkladanie ponúk - Projekt ozdravných opatrení

OZ Rožňava zadáva Výzvu na predkladanie ponúk, zákazky na poskytovanie služieb Projektu ozdravných opatrení na OZ Rožňava na roky 2010 - 2012.

Bližšie informácie sú v priloženom dokumente na prezretie, alebo na stiahnutie.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené