PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Námestovo - Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk


OZ Námestovo - Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk
OZ Námestovo vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk, zákazka na poskytovanie služieb - názov predmetu zákazky:

"Projekt ozdravných opatrení na OZ Námestovo na roky 2010 - 2012"

Výzvu stiahnete kliknutím tu

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené