PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Slovenská Ľupča vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž


OZ Slovenská Ľupča vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

Predmet súťaže :

Dodávka služieb v pestovnej činnosti na rok 2010 na lesných správach vyhlasovateľa.

Podmienky VOS si môžete stiahnuť tu 
Ponuky na objednávané služby si môžete stiahnuť kliknutím na príslušnú lesnú správu :
LS Predajná
LS Brusno
Tlačivo na referencie si môžete stiahnuť tu 
Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR si môžete stiahnuť tu 
Dohodu o vyhotovovaní faktúr – samofakturáciu si môžete stiahnuť tu 
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené