PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Čadca - Verejné obstarávanie


OZ Čadca - Verejné obstarávanie

Lesy SR, š. p., Banská Bystrica, Odštepný závod Čadca
so sídlom Ľ. Podjavorinskej 2 207, 022 01 Čadca

 vyhlasuje verejné obstarávanie na dodávku prác na OZ Čadca:
Projekt ozdravných opatrení na OZ Čadca na roky 2010 - 2012
(čistenie plôch po ťažbe, umelá obnova lesa)

Miesto realizácie:
Lesné správy: Čadca, Oščadnica

Súťažné podmienky si je možné prevziať na OZ Čadca: Ľ. Podjavorinskej 2207, Čadca

Bližšie Informácie:
Ing. Peter Šurina tel. kontakt + 421 918 335 007, e-mail: peter.surina@lesy.sk

Výzva na predkladanie ponúk

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené