PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú  verejnú súťaž na predaj:

• Stavba: lesovňa, súp. č. 2 na  pozemku  KN-C parc. č. 1265/2 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 1265/2, 1265/3, 1265/4, 1265/5, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1240 m2, k. ú. Nitrianska Blatnica

• Stavba: HÁJENKA HRABOVO, súp. č. 1836 na  pozemku  KN-C parc. č. 851/1, HOSPODÁRSKA BUDOVA, súp. č. 11207 na  pozemku  KN-C parc. č. 851/2 s príslušenstvom a Pozemok: Pozemok KN-C parc. č. 851/1, 851/2, 851/3, 851/4,  Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 824 m2, katastrálne územie Šalková

• Stavby: lesovňa č.43, súp. č. 43 na  pozemku  KN-C parc. č. 453/3, koniarka čs.832, súp. č. 832 na  pozemku  KN-C parc. č. 453/2 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 453/1, 453/2, 453/3, 455, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2 167 m2, katastrálne územie Zákopčie

• Stavba: POLESIE-D.LEHOTA, súp. č. 271 na  pozemku  KN-C parc. č. 682/10 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 682/10, 682/50, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 303 m2, katastrálne územie Dolná Lehota

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
                             Fax:       048 / 43 44 195
                             Mobil:  +421 918 334 522
                             Tel. :      048 / 43 44 156
                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 17.3.2010 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené