PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Čadca verejná obchodná súťaž VN N. Bystrica


OZ Čadca verejná obchodná súťaž VN N. Bystrica

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže


LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Čadca, Ul. Podjavorinskej 2207, Čadca

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž za účelom uzavretia Zmluvy o dielo na dodávku stavebných prác na stavebnej akcií

„II. PHO VN Nová Bystrica – povodňové škody“.

Ponuky možno podávať v termíne do 19.4.2010 písomne alebo osobne na adrese:

LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Čadca, Ul. Podjavorinskej 2207, 022 01Čadca.

Súťažné podmienky

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené