PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Stanovisko k ťažbe v NPR Zadná Poľana


Stanovisko k ťažbe v NPR Zadná Poľana

Banská Bystrica, 15. 04. 2010
     
Zalesnenosť Slovenska vzrástla v posledných desaťročiach na aktuálnych 42% územia, čo nás radí medzi najlesnatejšie krajiny Európy. Lykožrútová invázia posledných rokov však napáda naše smrekové porasty a v územiach chránených V. stupňom ochrany,  ktorý zabezpečuje bezzásahové hospodárenie to znamená úhyn lesa.

LESY SR podali preto na Ministerstvo životného prostredia niekoľko žiadostí na vyťaženie kalamitného dreva a lykožrútom napadnutého lesa vo viacerých chránených územiach. Doposiaľ bola schválená ťažba v Slovenskom Raji, kde sa kalamita zlikvidovala pred dvoma rokmi a aktuálne dostali LESY SR, š.p. povolenie na ťažbu napadnutého dreva na Zadnej Poľane, kde je cca 30 tisíc kubíkov napadnutého dreva.
Na základe tohto povolenia iniciovali LESY SR stretnutie s riaditeľkou Štátnej ochrany prírody Správy CHKO Poľana, na ktorom sa mal dohodnúť postup značenia a následnej ťažby stromov. Keďže povolenie na ťažbu je príliš diskutované vo viacerých kruhoch rozhodlo sa ale, že prebehne ešte jedno hodnotiace stretnutie k ťažbe na Zadnej Poľane, a to na úrovni GR LESOV SR, š.p., Ministerstva pôdohospodárstva SR a GR ŠOP. Konať sa bude v pondelok v Banskej Bystrici. Jeho výsledkom bude rozhodnutie o ďalšom postupe v prípade ťažby alebo zamietnutie ťažby.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené