PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Výsledok hospodárenia štátneho podniku LESY SR


Výsledok hospodárenia štátneho podniku LESY SR

Banská Bystrica, 29. 01. 2010
     Štátny podnik LESY SR dokázal zvrátiť nepriaznivú ekonomickú situáciu vyvolanú hospodárskou krízou v roku 2009. Ešte v máji, na základe dovtedajšieho vývoja na európskom trhu s drevom, keď veľké množstvo sortimentov dreva bolo nepredajných a ceny dreva sa prepadli až o 10 € za jeden kubík, predpokladal, že hospodársky rok ukončí so stratou viac ako 14 mil. €.
      Po výmene vedenia štátneho podniku LESY SR sa prijali opatrenia na stabilizáciu hospodárskej situácie podniku. Kombináciou výrobných a ekonomických opatrení sa ekonomická situácia podniku začala výrazne zlepšovať. Koncom tretieho štvrťroku podnik splatil úvery a likviditu záväzkov začal zabezpečovať vlastnými finančnými prostriedkami. Kým koncom júla 2009 vykazoval podnik stratu na hospodárení vo výške -6,46 mil. €, zavedením spomínaných krokov sa strata znížila ku koncu tretieho štvrťroku na -1,53 mil. €. Včasným spracovaním kalamity, dôsledným triedením a vyššou výťažou najmä guľatinových sortimentov drevnej hmoty ako aj disciplinovanou obchodnou politikou a hlavne zvýšenou pracovnou disciplínou sa situácia stabilizovala, o čom svedčí schopnosť štátneho podniku plniť svoje záväzky v lehotách a hospodárenie v plusových číslach. Hospodársky výsledok štátneho podniku LESY SR k 31.12.2009 pred auditom predstavuje +300 tis. €.
 V hospodárskom zámere pre rok 2010 štátny podnik LESY SR uvažuje s dosiahnutím zisku približne 1,3 mil. €.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené