PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Ustanovujúci snem Slovenskej poľovníckej komory


Ustanovujúci snem Slovenskej poľovníckej komory

Dňa 23.januára 2010 sa v Nitre v súlade s ustanoveniami nového zákona o poľovníctve, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2009, uskutočnil Ustanovujúci Snem Slovenskej poľovníckej komory (SPK). Na Sneme sa zúčastnilo 147 delegátov, zástupcov všetkých držiteľov poľovných lístkov a organizácií vykonávajúcich právo poľovníctva na Slovensku.
SPK je novou organizáciou, zriadenou zo zákona, ktorá združuje všetky poľovnícke organizácie a držiteľov poľovných lístkov na Slovensku. Delegáti Snemu v tajnej voľbe rozhodli, že na čele SPK bude post prezidenta na nasledujúcich päť rokov zastávať Ing. Tibor LEBOCKÝ, súčasný prezident najsilnejšej poľovníckej organizácie na Slovensku, Slovenského poľovníckeho zväzu.
Ing. Tibor Lebocký  bol delegátmi Ustanovujúceho snemu do tejto funkcie zvolený 136 hlasmi prítomných delegátov. Viceprezidentmi budú Ing. Alojz Riško, generálny riaditeľ š.p. LESY SR a Ing. Karol Lacko, CSc., pracovník prešovského Úradu VÚC. 
Náročné, takmer 10 hodinové pracovné rokovanie za účasti ministra pôdohospodárstva SR, Ing. Vladimíra Chovana a predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Ing. Jozefa Ďuračku bolo veľmi konštruktívne a záujem slovenských poľovníkov o plnenie úloh súvisiacich s novým zákonom dokázala mimo iného aj skutočnosť, že rokovania v Nitre sa zúčastnilo 100 % na Snem zvolených delegátov.
Delegáti rozhodovali aj o sídle SPK, a hlasovaním rozhodli, že sídlo SPK bude v Bratislave.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené