PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Otvorenie lesníckych dní 2010 vo Zvolene


Otvorenie lesníckych dní 2010 vo Zvolene

V Banskej Bystrici, 23.apríla 2010

Vo štvrtok 22. apríla 2010 otvorili predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a obhospo-darovateľov lesov štvrtý ročník Lesníckych dní 2010. Celé podujatie nadväzuje na tradíciu „Apríl – mesiac lesov“ a jeho začiatok je symbolicky naplánovaný na 22. apríla, kedy si celý svet pripomína Deň Zeme. Lesníci sa aktívne pripájajú aj k oslave Medzinárodného roka biodiverzity vyhláseného Valným zhromaždením OSN. Hlavným sloganom tohto ročníka je „Lesy sú piliermi nášho života“. Či je tomu naozaj tak, si budú môcť veľkí i malí milovníci, obdivovatelia a bádatelia tajomstiev prírody overiť od 22. apríla do 1. mája, kedy na nich čaká pestrá paleta podujatí konajúcich sa vo viacerých regiónoch Slovenska. Projekt prebieha pod záštitou ministra pôdohospodárstva Vladimíra Chovana.
Všetky bližšie informácie o projekte a podrobný program podujatí sú dostupné na internetovej stránke www.lesnickedni.sk.


Úryvok z rozhovoru hovorkyne š.p. LESY SR s Ministrom pôdohospodárstva SR, Ing. Vladimírom Chovanom:

Aký je cieľ a význam Lesníckych dní?
„Lesníci musia ísť k verejnosti. V 21 storočí, nie je dôležité, čo človek robí, ale to ako ho verejnosť vníma. Je doba informatiky a ľudia nestíhajú informácie selektovať a povedzme si úprimne, že ľudí skorej priťahujú informácie všeobecného, niekedy až bulvárneho charakteru. Dostať odbornú informáciu k verejnosti je dosť zložité. Dobre zvládnutá marketingová a mediálna, propagačná práca je základom úspechu, lebo tam kde je informovanosť, môžu byť už aj konkrétne kroky a ciele. Lesníctvo je posledných 20 rokov postavené pred obrovský tlak a sme nútení počúvať názory veľmi zjednodušené až dehonestujúce prácu celých generácií lesníkov, pretože sa zabúda na celý komplex služieb, tých verejnoprospešných, tých environmentálnych, ktoré lesníci ako výstup naozaj poskytujú. Mediálna prezentácia a vnímanie verejnosti je veľmi dôležité a my v celom rezorte často vidíme, že naozaj verejnosť má výrazne lepší názor, taký zdravý, ľudský, sedliacky na to čo robíme, má lepší názor ako ten, čo sa snažia médiá prezentovať. Médiá hľadajú za každú cenu senzáciu a neinformujú radi o odborných veciach. Je to pre lesníkov samozrejme práca navyše, ale v dnešnej dobe musíme z tej organizačnej stránky hľadieť aj na toto, lebo aj mediálna investícia je investíciou. My nemáme veľa peňazí na drahé elektronické kampane, práve preto je náš výstup náročnejší na čas, ale je tu priestor na invenciu a myslím si, že je to lepšia cesta k ľuďom. Práca s mládežou je základnou prácou. Tie deti, keď urobia taký pekný výsledok, ako sú napríklad tu tie projekty 3D a sú za to ešte aj ocenené, tak je to hmatateľné, tak ich to motivuje do ďalšieho obdobia a to, čo si dnes zapamätali, s tým budú žiť aj celé desaťročia. Myslím, že tá energia, ktorá sa investovala dnes do lesníckych dní, sa lesníkom desaťnásobne vráti.“

Úryvok z rozhovoru hovorkyne š.p. LESY SR s Generálnym riaditeľom š.p. LESY SR, Ing. Alojzom Riškom:

Do akej miery participujú LESY SR, š.p. na Lesníckych dňoch?
„Prakticky s lesnou pedagogikou začal š.p. LESY SR, v rámci Slovenska sme to rozbehli už  roku 2003 a teraz, keď to robí Národné Lesnícke Centrum (NLC), my sme ten hlavný mostík medzi lesníckou a nelesníckou verejnosťou. NLC zabezpečuje len manažment, ale LESY SR vykonávajú tú realizáciu – to sa nedá odoprieť.“
Aká je perspektíva vzdelávania mládeže do budúcna?
„Máme pripravený projekt lesnej pedagogiky, postavili sme to na pána Ing. Igora Viszlaia, ktorý je otcom a odbornou špičkou lesnej pedagogiky na Slovensku a je pripravená koncepcia, ktorá zadefinuje priamy podiel LESOV SR na celkovom riadení lesnej pedagogiky, pretože aj ekonomicky to ovplyvňujeme a samozrejme nespustíme si z nášho portfólia najmä tie materské škôlky, ktoré s nadšením vnímajú les ako najkrajšiu pomôcku pri vyučovaní.“

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené