PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Začali prípravy na záchranu pralesov na Zadnej Poľane


Začali prípravy na záchranu pralesov na Zadnej Poľane

V Banskej Bystrici, 29.apríla 2010


 Niektoré jednotky lesného porastu na Zadnej Poľane sú napadnuté lykožrútom z 90 %. Na základe výnimky Ministerstva životného prostredia SR zo zákona o ochrane krajiny a prírody začal š.p. LESY SR pripravovať realizáciu ochranných opatrení v poškodených porastoch.

Legislatíva Slovenskej republiky upravuje povinnosti obhospodarovateľov lesov v záujme zabezpečenia ich priaznivého stavu hneď dvojnásobne:
1. Z pohľadu hospodárenia musí hospodár zamedziť rozširovaniu podkôrnikovej kalamity
2. Kvôli ochrane životného prostredia musí zachrániť európsky biotop – smrekový porast
„My nemáme záujem ťažiť na Zadnej Poľane drevo pre zisk, len musíme zabezpečiť, aby sa lykožrút nešíril z V. pásma ochrany prírody do okolitých hospodárskych lesov a tiež aby nezničil biotopy, vďaka ktorým je Zadná Poľana taká vzácna.“ - komentuje prípravné práce Ing. Peter Morong, rozvojovo technický riaditeľ š.p. LESY SR.

V utorok 27. apríla 2010 sa na pracovnom stretnutí v Kriváni dohodli zástupcovia Štátnej ochrany prírody, š.p. LESY SR a Lesoochranárskej služby na tomto postupe:
Tri pracovné skupiny zložené zo zástupcov všetkých zúčastnených organizácií vypracujú do 14.mája 2010 komplexný materiál s podrobným popisom každej napadnutej jednotky lesného porastu na Zadnej Poľane, aj s analýzou suchého porastu, vyznačením živých chrobačiarov, návrhom opatrení a technológie odkôrnenia a ťažby.
 Následne sa 17.mája 2010 stanoví podľa naliehavosti záchrany smrekového porastu presný harmonogram odkôrnenia a ťažby. „Dúfam, že sa nebudeme sedemnásteho baviť o tom, či je výnimka Ministerstva právoplatná alebo nie. Chceme sa dohodnúť, kde začne realizácia záchrany aj s použitím motorových píl.“ – pripomína Morong.

Ostáva vyriešiť ako sa naloží s vyťaženým a odkôrneným drevom.  V záujme uplatňovania enviromentálnych postupov navrhuje š.p. LESY SR, aby v niektorých porastoch bolo vyťažené a očistené drevo ponechané v poraste. Chcú preto žiadať Ministerstvo životného prostredia o dotáciu na záchranu smrekových biotopov.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené