PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Poľsko-slovenská konferencia lesníckych odborárov


Poľsko-slovenská konferencia lesníckych odborárov

V Ružomberku, 5.mája 2010

Odborový zväz DREVO LESY VODA (DLV) zorganizoval v Ružomberku v dňoch 5. – 6. mája 2010 konferenciu na tému „Dopady krízy na lesníctvo a sociálny dialóg“. Konferenciu organizačne zastrešila aj medzinárodná Nadácia Fridrich Ebert, Lasy panstowe  Poľska a Zviazok lesnikóv Polskich.

Zamestnanci v lesnom hospodárstve na Slovensku pocítili v roku 2009 hospodársku krízu a kritický hospodársky rok tak, že neboli naplnené finančné a materiálne benefity vyplývajúce z vyššej kolektívnej zmluvy, konkrétne zamestnanci š.p. LESY SR mali po dobu 4 mesiacov skrátený pracovný týždeň na 4 dni, bez nároku na alikvótnu časť platu.

V poľských štátnych lesoch nemali vlani zamestnanci pol roka prémiovú zložku mzdy, ktorej výška sa podľa kolektívnej zmluvy určuje každý mesiac v nadväznosti na hospodárky výsledok.

K dopadom krízy na lesné hospodárstvo budú na konferencii prednášať:

Generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva SR a splnomocnenec vlády na ochranu smrečín prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Prezident združenie zamestnávateľov v Lesnom hospodárstve SR Ing. Alojz Riško
Generálny riaditeľ Lasov panstwowych Poľska dr. ing. Marian Pigan
Prvý podpredseda OZ DLV š.p. LESY SR Ing. František Suchanovský

Poľskí a slovenskí odboroví predáci si vymenia skúsenosti z riešení najzávažnejších problémov pôsobenia krízy a porovnávajú opatrenia na riešenie jej dopadov či spôsoby sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania.
Perspektívou je zrovnoprávnenie sociálnych istôt lesníkov v EU.

Prof. Novotný: „My musíme zabezpečiť enviromentálnu službu pre spoločnosť. To neznamená, že drevo nebudeme ťažiť, drevo je predsa trvalo udržateľná surovina, ale zdá sa, že z toho nevyžijeme. Kríza ukázala lesníkom, že došli na križovatku a dnes musíme ísť ďalej. Máme stratégiu, potrebujeme finančný mechanizmus, politickú podporu a akceptáciu spoločnosti.“

Slovensko-poľská spolupráca je v oblasti lesného hospodárstva pilotnou pre východoeurópske krajiny EU.
Je aktívna od roku 2008, kedy generálny riaditelia štátnych lesov oboch štátov uzavreli rámcovú zmluvu o partnerských projektoch. Najvýznamnejším výstupom spolupráce je v súčasnosti realizovaný cezhraničný projekt REW-BE-LAS, t.j. revitalizácia beskydských lesov v hodnote 5,5 milióna eur, ktorý bol úspešný v  Programe Cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika  2007 – 2013, kofinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené