PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Drevárska výroba v š.p. LESY SR končí


Drevárska výroba v š.p. LESY SR končí

V Banskej Bystrici, 11.mája 2010


Podniku LESY SR hrozilo kvôli záporným číslam v hospodárení stredísk drevárskej výroby hromadné prepúšťanie. Toto bremeno však vedenie podniku transparentne zvládlo.

Organizačný riaditeľ Ing. Ľubomír Veselý: „Z dôvodu, že išlo takmer o 200 zamestnancov, ustúpili sme od prepúšťania, nebolo by to riešenie pre podnik, ani pre ľudí, a ostali by iba zatvorené píly, ktoré neprinášajú absolútne nič, iba stratu.“

Odštepný závod drevárskej výroby rok  2005 2006 2007 2008 2009 1.Q 2010
Hospodársky výsledok  tis. € -539,73 -218,01 -591,35 -232,47 -1 254,53 -363,12
Priemerný evid. počet pracovníkov     225 290 255 213 187 181

Vedenie š.p. LESY ponúklo šesť stredísk drevárskej výroby do prenájmu s podmienkou prevzatia zamestnancov. Nájom zastaraných technológií vo výrobných halách vykompenzoval podnik ponukou benefitu v podobe dodávky guľatiny. „Takto sme im zabezpečili istotu, že budú mať z čoho robiť, čo sa na Slovensku javí pri malých prevádzkach ako najväčší problém.“  - pokračuje Ing. Veselý.

Od 1.marca 2010 nájomníci už prevádzkujú píly v Michalovej, Kline,  Považskej Bystrici, Ružomberku a v  Kláštore pod Znievom. Od 1.mája v Závadke nad Hronom a k 1. júnu 2010 nadobudne účinnosť aj posledná nájomná zmluva v Liptovskom Hrádku a drevárska výroba v podniku LESY SR tým končí.
Podnik sa vzdal stratových prevádzok a v budúcnosti dosiahne okrem zisku z nájmu aj zisky navyše - z predaja drevnej hmoty.  Pri jej nákupe platia totiž pre nových nájomcov prevádzok normálne cenníkové ceny.

Na otázku – Prečo sú strediská drevárskej výroby sú pre prenajímateľov živobytím, no pre podnik boli nákladom? – odpovedal Veselý takto: „Je to vyslovene prístupom ľudí, pracovnou disciplínou a morálkou, možno zlou akvizíciou pri hľadaní odbytíšť a pod. Je však nemysliteľné, aby generálne riaditeľstvo muselo odpredávať kopy spracovaného dreva, v horšom prípade likvidovať znehodnotené drevo v stredisku Biomasa, ako sa to dialo tu.“

Ukončenie činnosti v oblasti drevárskej výroby odobrili vedeniu podniku zástupcovia zamestnancov – OZ Drevo Lesy Voda, Dozorná rada aj zakladateľ Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

-VP-

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené