PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Celoslovenská prehliadka najlepších trofejí


Celoslovenská prehliadka najlepších trofejí

V Banskej Bystrici, 25.mája 2010

V poľovnom revíri Chránená poľovná oblasť Poľana v lokalite Kyslinky sa konala chovateľská prehliadka trofejí pochádzajúcich z lovu a úhynu zveri z tohto poľovného revíru,  v poľovníckej sezóne 2009/2010. Z 56 jeleních trofejí získalo  v medzinárodnom bodovom hodnotení 15 bronzové medailové hodnotenie, 3 strieborné a 3 zlaté medaily. Najsilnejšia jelenia trofej mala bodovú hodnotu 231, 28 b. CIC.

Súčasťou bola prehliadka jeleních zhodov. Vystavené boli zhody zo 162 jeleňov. Najsilnejšie pochádzali zo 6 ročného jeleňa a mali bodovú hodnotu 217, 78 b. CIC. O kvalite chovu na Poľane svedčí fakt, že 49 % jeleních zhodov  vykazovalo medailové hodnoty  z čoho 27 zhodov spĺňalo hodnoty pre bronzovú medailu, 33 pre striebornú medailu a 4 pre udelenie zlatej medaily.

Trofeje hodnotila medzinárodná komisia CIC a bodové hodnoty sú konečné a uvedené v katalógoch trofejí CIC.

Užívateľom  poľovného revíru CHPO Poľana o výmere 20 659 ha sú Lesy SR, š.p., Banská Bystrica prostredníctvom Odštepných závodov Kriváň a Čierny Balog.  V najlepšom poľovnom revíri s chovom jelenej zveri na Slovensku vystavili aj kolekciu zlatých trofejí pochádzajúca zo všetkých druhov zveri, ktoré boli lovené v režijných poľovných revíroch š.p., Lesy SR B. Bystrica. Tým sa prehliadka stala najvyšším hodnotiacim podujatím na Slovensku v poľovníckej sezóne 2009/2010.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené