PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Smolenice mali smolu


Smolenice mali smolu

V Banskej Bystrici, 26.mája 2010

Extrémne zrážky a nárazový vietor spôsobili v lesoch kalamitu. Takmer dva a pol mesačný podiel ročných zrážok, ktorý padol v priebehu 3 dní sa musel niekde odzrkadliť. V Odštepnom závode Smolenice padla najväčšia kalamita v rámci š.p. LESY SR. Zatiaľ je tam objem padnutého dreva odhadnutý na 210 000 kubíkov.
„V utorok tam do rána padlo ďalších 500 kubíkov. Máme rozmočené pôdy pod lesom, ale aj cesty. Stálo by za úvahu, či by sme mali teraz vôbec zasahovať a nepočkať, kým pôda nepreschne.“ Hovorí Ing. Ján Švančara, vedúci Odboru usmerňovania lesníckych činností na generálnom riaditeľstve š.p. LESY SR Banská Bystrica.

5300 m³ padnutého dreva tvorí v Smoleniciach ihličnatá hmota, väčšina padnutých stromov je listnatá a pri nich nehrozí nebezpečenstvo napadnutia dreva škodcami. V roku 2004, keď padla ihličnatá kalamita na Horehroní, participovalo na spracovaní dreva 13 závodov. „Teraz nás netlačí čas a preto myslím, že spracovanie kalamity zvládnu Smolenice aj vo vlastnej réžii.“ Dodáva Ing. Švančara.

Sústredená kalamita je v porastoch rudných, teda určených na hospodársku ťažbu. Š.p. LESY SR tam očakávajú značný podiel guľatinových sortimentov. Vyvrátené stromy na koreňových koláčoch stále žijú a tempo prác môžu spracovatelia podriadiť ekonomickým potrebám podniku. Ak by spracovanie uponáhľali, skladovanej hmote hrozí nebezpečenstvo znehodnotenia skôr, ako tej ležiacej. Tento prístup podporuje aj  generálne riaditeľstvo š.p. LESY SR. OZ Smolenice na základe jeho rozhodnutia nebude zatiaľ uzatvárať žiadne dohody o odpredaji drevnej hmoty. Keď sa zvolí ekonomicky ideálny postup spracovania kalamity tak, aby podnik dosiahol efektívne hospodárske výsledky, začne sa s odpredajom.

Rozptýlená kalamita tvorí  v OZ Smolenice 44 tisíc m³. Sú to prebierkové porasty, čiže nedospelé stromy. „Bude to prácne, drahé a výsledok z toho bude vláknina, teda pre nás ekonomicky nie dobré spracovanie.“ Komentuje vedúci Odboru usmerňovania lesníckych činností. „Keby boli tie stromy dospelé mali by oveľa vyššiu hodnotu.“

Kalamitu hlásili aj OZ Čadca, Liptovský Hrádok, na Beňuši padlo 4000 m³, závody majú ale naplánovaný určitý objem kalamity ročne a zvládnu jej spracovanie bez väčších problémov alebo zlých hospodárskych ukazovateľov. Celkom evidujú LESY SR š.p. 280 000 m³ padnutého dreva.
OZ Smolenice mali tento rok plánovanú ťažbu 182 000 m³ dreva, t.j. že ich ťažobná činnosť sa definitívne obmedzí na spracovanie kalamitných 210 000 kubíkov.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené