PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Šaštín - verejná obchodná súťaž


OZ Šaštín - verejná obchodná súťaž

LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Šaštín

Vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž  - Expedičný sklad dreva Rohožník - spevnené plochy - stavebné úpravy

Súťažné podmienky pre verjno obchodnú súťaž - VOS_ES_Rohoznik.pdf

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené