PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Slovenskí lesníci chcú silnejšiu komoru


Slovenskí lesníci chcú silnejšiu komoru

V Banskej Bystrici, 28.mája 2010

Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene sa za účasti najvyšších akademických funkcionárov, poslancov NR SR a šéfov rozhodujúcich lesníckych inštitúcií konalo dňa 27. 5. 2010 XVI. Valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory.

Delegáti zvolili na ďalšie 4 roky nového predsedu, členov predstavenstva a dozornej rady SLsK.
Hlavnou témou valného zhromaždenia bolo okrem volieb hľadanie ciest k získaniu plnohodnotného postavenia komory lesníkov na úroveň iných komôr v SR. V šestnástom roku svojej existencie totiž Slovenská lesnícka komora konštatuje, že doterajší vrcholní predstavitelia slovenského lesníctva na Ministerstve pôdohospodárstva chápali lesnícku komoru nie ako partnera, ale ako konkurenta v prisvojovaní si právomocí, napríklad v oblasti vzdelávania lesných odborníkov. Z toho vyplýva aj doteraz nulová finančná podpora existencie komory, ktorá skutočne roky zápasí o svoje prežitie.

Súčasný generálny riaditeľ Lesníckej sekcie a spracovania dreva a splnomocnenca vlády SR pre otázky hynutia smrečín Július Novotný na valnom zhromaždení deklaroval zásadne sa meniaci prístup MP SR ku komore. Apeloval na vytvorenie silnej komory, schopnej účinne pomáhať pri presadzovaní záujmov slovenského lesníctva a aj ako člen SLsK vyjadril svoju plnú podporu a pomoc tomuto snaženiu. Lesnícky stav napriek tomu, že má storočia trvajúcu existenciu, zásluhou ktorej máme na Slovensku lesy, ktoré nám úprimne závidia lesníci z mnohých okolitých aj vzdialených krajín, je v posledných rokoch atakovaný zo všetkých strán. Deje sa tak najmä pre nevedomosť verejnosti, ktorá bola v minulosti chybou lesníkov úplne nedostatočne informovaná o práci lesníkov a jej význame. Lesníctvo je dnes preto zahnané do kúta, do polohy, že lesníctvo lesy využíva iba na ťažbu dreva, že prácu lesníkov dokážu nahradiť ochrancovia prírody, za ktorých sa odvážne pokladá na Slovensku takmer každý. Tento stav deštruuje jednotnosť sklamaných lesníkov, ktorí donedávna žili vo vedomí, že našej spoločnosti predsa musí byť jasné, že ich práca je dnes tak ako v minulosti veľmi potrebná. Veď práve lesníci sú prapôvodnými ochrancami lesa, nech už záujmové skupiny najmä z radov neodborníkov hlásajú čokoľvek iné.

Práve silná lesnícka komora musí byť jednotiacim faktorom lesných odborníkov v odvetví lesného hospodárstva.

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          Jaroslav Šulek
                                                                                                                                                         predseda Slovenskej lesníckej komory

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené