PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Povodňové škody si vyžiadali už 2 a pol milióna eur


Povodňové škody si vyžiadali už 2 a pol milióna eur

V Banskej Bystrici, 31.mája 2010

Povodeň nepoložila na lopatky len stromy. Zničila aj lesné cesty a malé vodné toky v majetku š.p. LESY SR. Strata za obdobie apríl - máj 2010 sa odhaduje na 2 553 607 €.

Zabezpečovacie práce si na lesných cestách a malých vodných tokoch vyžiadali vyše 60 tisíc €, opravy vyjdú na 2 milióny 93 tisíc €. Najhoršie sú na tom okresy Rimavská Sobota, Vranov a Sobrance. Lesné cesty si tam vyžiadajú 1 milión 800 tisíc eur, vodné toky ďalších 230 tisíc. Pôda je však natoľko rozmočená, že lesníci nemôžu zatiaľ zasahovať. V prípade, že budú zrážky pokračovať, lesný majetok rapídne schudobnie a náklady na opravy budú rásť rádovo. K škodám sa určite pridá drevná kalamita, lebo rozmočená pôda už stromy neudrží.

Okrem povodňových škôd zápasia lesníci aj so zosuvmi svahov. V odštepných závodoch Námestovo, Liptovský Hrádok, Rožňava, Bardejov a Vranov odhadujú náklady investičného charakteru na cca. 600 tis. € avšak  reálny finančný náklad potrebný na stabilizáciu zosuvov bude zrejmý až po spracovaní projektovej dokumentácie v závislosti od zistenej hĺbky šmykovej hrany.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené