PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZLT - OVS na dodávku mostového žeriavu 21.6.2010 - 9.7.2010


OZLT - OVS na dodávku mostového žeriavu 21.6.2010 - 9.7.2010

Lesy SR, š.p. Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž v zmysle Obchodného zákonníka v platnom znení podľa paragrafov 281 až 288

na dodávku 1 ks mostového jednonosníkového žeriavu podperného s mačkou nosnosti 3200kg

Bližšie podrobnosti sú v prílohe

files/OZ/lesTechniky/Dok2.doc

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené