PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Rožňava - užšia súťaž


OZ Rožňava - užšia súťaž

OZ Rožňava vypisuje "užšiu" súťaž - 

„Opravy po prívalových dažďoch v rámci OZ Rožňava – projekčné práce“

Predmetom súťaže je cenová ponukana projekčné práce na opravy poddimenzovaných priepustov ako aj odklonenie DVT od štátnej cesty.

Bližšie informácie a podmienky súťaže sú v priloženom súbore

k nahliadnutiu                        na stiahnutie

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené