PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Rimavská Sobota vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž


OZ Rimavská Sobota vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

" rekonštrukcia lesnej cesty Čierna obora".

Súťažné podmienky nájdeteTU !

Termí odovzdania prihlášok je 19.7.2010 do 9 .oo hodiny.

Obhliadku predmetu súťaže je možné dojednať v pracovných dňoch
V čase do 15,00 hodine na tel. čísle 047/5634940 , klapka 921

( Ing. Bačo 0918 335  )

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené