PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CERTIFIKÁCIA LESOV
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
WWW OZ
KONTAKTY
NÁSTENKA

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
  Lesy > IN2WOOD


IN2WOOD


IN2WOOD – Rozvoj lesných klastrov a implementácia opatrení v rámci 6 regiónov prostredníctvom spoločného akčného plánu pre vedomostne založené regionálne inovácie


Koordinátor projektu:Holzcluster Steiermark GmbH, Austria

Kontakt:

DI Roland Oberwimmer
oberwimmer@holzcluster-steiermark.at

Ing. Joachim Reitbauer
reitbauer@holzcluster-steiermark.at

Trvanie projektu:

január 2010 - jún 2012

Projekt podporuje:

Európska komisia, 7. Rámcový program, Regióny vedomostí

Zámer projektu:

IN2WOOD sa zaoberá problémami trvalo-udržateľného európskeho lesného hospodárstva a rieši zásadné otázky v oblasti vedecko-technického rozvoja lesníckeho sektora. Drevo by malo byť stanovené ako jeden z hlavných obnoviteľných zdrojov a pridaná hodnota lesa, pokiaľ ide o ekonomické a inovačné hodnoty a z pohľadu kvality života by mal byť ďalej zvyšovaná. So zameraním na prierezovú podporu výskumu v týchto hodnotách, lesnícke zoskupenia 6 európskych regiónov - Štajersko (Rakúsko), Severné Porýnie-Vestfálsko (Nemecko), Južné Tirolsko (Taliansko), Graubünden (Švajčiarsko), Banská Bystrica (Slovensko) a Karpatská oblasť (Ukrajina) - spojili svoje sily, aby vypracovali spoločný akčný plán pre budúcu koordináciu a posilnenie svojich doplnkových potenciálov v oblasti vedecko-technického rozvoja.
Cieľom projektu je v piatich všeobecných cieľoch rozvoj lesného hospodárstva:

1. pre zvýšenie produkcie dreva,
2. na posilnenie technologických inovačných systémov,
3. pre rozvoj kompetenčného povedomia,
4. pre optimalizáciu logistiky,
5. pre vybudovanie informačných systémov.

Spoločný akčný plán, vydaný v období polovice 3-ročného projektu, zhromažďuje regionálne prijaté koordinované stratégie pre budúcu spoluprácu v oblasti aktivít vedecko-technického rozvoja v týchto 5 tematických oblastiach, resp. cieľoch. Opatrenia na vykonávanie spoločného akčného plánu budú prijaté vo fáze II v podobe pilotných konceptov, ktoré definujú konkrétne partnerstvá, plány a schémy financovania pre inovatívne následné projekty. IN2WOOD nadväzuje na existujúcu bilaterálnu spoluprácu medzi regiónmi, zostruje ich dopĺňanie a podporuje ďalšie synergie.

Podpora silnejších sietí, výmena poznatkov a formácia klastrov medzi zainteresovanými stranami v rámci a medzi partnerskými regiónmi, projektové mentorské rozhranie tiež zasahuje do významných lesných oblastí v juhovýchodnej Európe, kde konzorcium posilní existujúce kontakty a založí nové partnerstvá. Projekt tak podporuje ďalší rozvoj a internacionalizáciu regionálnych výskumných zoskupení v Európskom odvetví lesného hospodárstva.

Ďalší informácie o projekte a kontaktné údaje členov konzorcia možno nájsť na webových stránkach projektu: www.in2wood.eu

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené