PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Zážitkové hry pre hendikepované deti


Zážitkové hry pre hendikepované deti

Banská Bystrica, 11. august 2010

Občianske združenie PONS (Pomoc osobám neschopným samostatnosti) každoročne organizuje v Banskej Bystrici denné letné integračné tábory pre zdravotne postihnuté deti. Zmyslom týchto táborov je dať hendikepovaným deťom príležitosť zmysluplne a zároveň zábavne stráviť čas letných prázdnin. Dnes sa deti vybrali na vychádzku do parku pod Múzeom SNP, kde pre nich pripravili zážitkové hry lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra vo Zvolene a zo štátneho podniku LESY SR.

Skupinu dvanástich detí pod vedením špeciálneho pedagóga a s doprovodom osobných asistentov – dobrovoľníkov čakali najrôznejšie hry, pri ktorých zapájali svoje zmysly do poznávania prírodnín.

„My ako lesní pedagógovia pripravujeme pre deti rôznych vekových kategórií vychádzky do lesa s programom zážitkových hier. Našim cieľom je budovať u mladej generácie vzťah k lesu. V prípade hendikepovaných detí sme limitovaní ich postihnutím, je ťažké zobrať do lesa deti na vozíčkoch, alebo organizovať hry nevidiacim deťom. Vybrali sme si park ako náhradnú alternatívu. Bolo to náročné, ale podarilo sa nám to“, povedala po vychádzke Andrea Melcerová z Národného lesníckeho centra.

„Páčila sa mi chuťová poznávačka a sluchové pexeso“,  povedal nevidiaci Jaro (16 r.).

„Deti veľmi potešili zážitkové hry, bolo to pre ne nové a zaujímavé. Oceňujeme prístup lesných pedagógov, ich citlivý a priateľský prístup“, komentovala podujatie Mgr. Denisa Pašková, vedúca denného letného integračného tábora.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené