PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Noriky ovenčené zlatom


Noriky ovenčené zlatom

Banská Bystrica, 20. august 2010

Norik muránskeho typu, plemeno chladnokrvného koňa zo žrebčína š.p. LESY SR, odštepný závod Revúca, získal na tohtoročnom 37. ročníku Agrokomplexu najvyššie ocenenie: Zlatý kosák. Cenu prevzal z rúk ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona riaditeľ OZ Revúca Jozef Bystriansky. LESY SR túto cennú trofej získali symbolicky v roku, kedy lesníci oslávia 60. výročie založenia chovu koní v Dobšinej a na Muráni.

Začiatok chovu koní na Muráni sa datuje od r. 1950, kedy bol z podnetu Oblastného riaditeľstva štátnych lesov v Bratislave a vojenských orgánov  založený na Veľkej Lúke pri Muráni žrebčín. Hlavným zámerom tohto chovu bola potreba produkcie koní  horského typu pre armádu a lesné hospodárstvo. Dnes je žrebčín š.p. LESY SR Dobšiná najväčším chovateľom chladnokrvných koní v strednej Európe, aktuálne má v chove 250 norikov muránskeho typu. Tieto kone sa využívajú v lesnom hospodárstve na približovanie dreva a v agroturistike.

Pozn. História norického koňa siaha viac ako 2000 rokov do minulosti. Na území bývalej rímskej provincie Noricum, ktorej územie zaberalo približne územie súčasného Rakúska, sa tento ťažký, robustný kôň používal na dopravu nákladov v náročnom horskom teréne. Predkovia norika boli pravdepodobne príbuzní ťažkých bojových koní, ktoré sa chovali v Juvavume (neďaleko dnešného Salzburgu) a takisto slúžili na ťahanie vozov a nosenie nákladov. Plemenná kniha bola v Rakúsku založená až v r. 1903, kedy bolo registrovaných 450 žrebcov a 1000 kobýl. Dnešný moderný norik sa uznáva vo viacerých typoch, ako norik korutánsky, štajerský, tirolský a bavorský. Vo všeobecnosti je norik kôň o výške 163-173 cm v kohútiku. Hmotnosť dosahuje, najmä u žrebcov, 800 až 900 kg. Najčastejším zafarbením je ryšiak, potom hnedák alebo vraník. Vynikajúce pracovné vlastnosti plemena sú, okrem mimoriadnych fyzických dispozícií, dané najmä výbornými povahovými vlastnosťami - tvrdosťou, pevnosťou, odolnosťou a ochotou k práci. Tisíce rokov chovu v drsných klimatických podmienkach sa podpísali na jeho otužilosti a nenáročnosti na ustajnenie.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené