PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Vyšná Boca bude mať mosty v poriadku


Vyšná Boca bude mať mosty v poriadku

Banská Bystrica, 25. august 2010

LESY SR, š.p. Odštepný závod Liptovský Hrádok spravujú lesy nad obcou Vyšná Boca, kde došlo vplyvom vetrovej kalamity z novembra 2004 a následnej podkôrnikovej kalamity k enormnému navýšeniu kalamitných ťažieb a tým aj odvozu dreva cez obec. To malo za následok poškodenie miestnych komunikácií a premostení potoka Bocianka. LESY SR uznávajú oprávnený nárok obce na úhradu nákladov, spojených s ich opravou.

LESY SR vyčlenili na opravu miestnych ciest a štyroch mostov 66 000 eur. Vedenie podniku dodatočne schválilo navýšenie o ďalších 16 000 eur, teda sumárne je na opravy určených 82 000 eur. K dnešnému dňu bolo v súlade s dohodou „prestavaných“  28 500 €.

LESY SR pri napĺňaní svojich cieľov – obhospodarovaní lesov vo vlastníctve štátu – usilujú o korektné vzťahy s obcami. Aj preto je prísľub riešenia problému, daný samospráve obce Vyšná Boca, napĺňaný konkrétnymi krokmi.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené