PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Poriadok vnútri i vonku


Poriadok vnútri i vonku

Banská Bystrica, 24. august 2010

„Veľké upratovanie“, do ktorého sa pustilo vedenie štátneho podniku LESY SR, prináša prvé konkrétne výsledky. A to nielen vo vzťahu k zákazníkom – spracovateľom dreva, ale i vo vnútri firmy, vo vzťahu ku zamestnancom.

„Odberateľ, ktorý dlžil za odobrané drevo sumu vo výške bezmála štvrť milióna eur, sa napriek všetkým snahám lobovať u nadriadených inštitúcií dodávok dreva nedočká, kým nezaplatí. To je jednoznačný odkaz všetkým našim obchodným partnerom, ktorí majú problém s platobnou disciplínou. LESY SR nie sú komerčná banka a nebudú úverovať podnikateľov, ktorí na to boli v minulosti zvyknutí. S tým je navždy koniec“,  povedal poverený generálny riaditeľ Igor Viszlai a dodal: „Tvrdenia, že sme spoluzodpovední za prípadný krach a prepúšťanie zamestnancov tejto firmy kategoricky odmietam. Mám rovnakú zodpovednosť voči tri a pol tisícke našich zamestnancov, ako dotknutý podnikateľ voči šiestim desiatkam svojich.“

Rovnako vo vzťahu k zamestnancom, ktorí hrubo porušujú zákon, vyhlášky a smernice o hospodárení v lesoch, sú vyvodzované tvrdé a nekompromisné opatrenia. Na Odštepnom závode Sobrance bolo po vykonaní kontroly ťažby v poraste prijaté rozhodnutie podať na  príslušný Obvodný lesný úrad návrh na odobratie osvedčenia odborného lesného hospodára zamestnancovi, zodpovednému za zlé hospodárenie v danom lesnom obvode.  

„Nebudeme tolerovať takéto javy. Takýchto „odborných“ lesných hospodárov jednoducho nepotrebujeme“, komentoval toto dosiaľ nevídané opatrenie poverený generálny riaditeľ.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené