PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Obchodno verejná súťaž na OZ Liptovský Hrádok


Obchodno verejná súťaž na OZ Liptovský Hrádok

 

Súťažné podmienky :     files/OZ/LiptHradok/SP-LC-Plan-B-Potok-rekonstrukcia.doc

  Zmluva o dielo :              files/OZ/LiptHradok/ZoD-LC-Plan-B.Potok-rekonstrukcia.doc

  Výkaz výmer :                files/OZ/LiptHradok/Vykaz-vymer-LC-Plan-Biely-Potok-rekonstrukcia.xls

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené