PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Trestné oznámenie


Trestné oznámenie

Banská Bystrica, 18. októbra 2010

Vedenie štátneho podniku LESY SR rozhodlo vo štvrtok 14.10. podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci pozmenenia dodatku k obchodnej zmluve. Podľa znaleckého posudku boli dve zo strán textu dodatku k zmluve s drevospracujúcou spoločnosťou dodatočne zamenené. Výsledok skúmania potvrdil, že na týchto stránkach, obsahujúcich  pozmenený text, bol preukázateľne použitý iný druh tlače. Pozmenený text uvádzal vyššie  objemy dodávok dreva, predlžoval dobu platnosti rámcovej zmluvy a definoval aj neštandardnú zmluvnú pokutu vo výške minimálne 50% z kúpnej ceny, čím výrazne znevýhodnil LESY SR.

Predmetný dodatok k zmluve podpísal v posledný deň svojho pôsobenia u štátneho podniku LESY SR bývalý generálny riaditeľ Alojz Riško. Dodatok k zmluve má tri listy, na druhom liste boli uvedené ceny, podmienky a lehoty dodávok dreva. Dva listy bol neznámou osobou vyňaté, zamenené a všetky tri listy zmluvy bola opätovne spojené.

Trestný zákon v paragrafe 221 klasifikuje takéto konanie ako podvod: Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha uvedený čin a spôsobí ním väčšiu škodu.

„Domnievam sa, že ktosi konal s úmyslom poškodiť záujmy štátneho podniku LESY SR. Nehodláme sa s tým zmieriť a očakávame, že podaním trestného oznámenia na neznámeho páchateľa dávame jasný signál všetkým podvodníkom“, povedal generálny riaditeľ Igor Viszlai.

Generálny riaditeľ dal pokyn Odboru právnej služby vypracovať podanie na príslušný súd vo veci určenia neplatnosti pozmeneného dodatku k zmluve.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené