PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Obstarávanie s vysokou úsporou


Obstarávanie s vysokou úsporou

Banská Bystrica, 27. októbra 2010

Dnes bolo po prvýkrát uskutočnené elektronické verejné obstarávanie stavebných investícií pre štátny podnik LESY SR. Výstavbu priepustu na rieke Nitra a dobudovanie expedičného skladu dreva v Rohožníku vyhrali stavebné spoločnosti, ktoré ponúkli najvýhodnejšie ponuky. V prvom prípade to pre LESY SR prinieslo úsporu 26%, v druhom až 41% pôvodne kalkulovaných nákladov.

Ponuka účasti v elektronickom obstarávaní bola zverejnená na firemnej internetovej stránke a v tlači. Uchádzači poslali svoje podklady, ktorými deklarovali, že spĺňajú všetky podmienky, nie sú dlžníkmi sociálnej poisťovne, daňového úradu ani Lesov SR a majú referencie o dosiaľ zrealizovaných projektoch.

Prvá stavebná investícia, súťažená cez elektronické verejné obstarávanie, bol rámový priepust na toku rieky Nitra. Pôvodné projektovaná cena bola takmer 50 tisíc eur, víťazná cena bola necelých 36 a pol tisíca eur. V druhom prípade išlo o dobudovanie expedičného skladu v Rohožníku. Projektovaný náklad bol kalkulovaný podľa platných cenníkových podkladov na vyše 620 tisíc eur, víťazná ponuka bola cca 364 a pol tisíca eur. Výsledok elektronického obstarávania potvrdili súhrnné protokoly, ktoré sú dôkazom korektného a transparentného postupu, s vylúčením ľudského faktoru.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené