PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Šesťdesiat rokov žrebčína


Šesťdesiat rokov žrebčína

Dobšiná, 28. október 2010

Chov koní na Muráni v tomto roku oslávil 60. výročie založenia. Dnes si toto jubileum pripomenuli na medzinárodnej konferencii v Dobšinej lesníci i chovatelia koní. Žrebčín v Dobšinej je v súčasnosti najväčším chovateľom chladnokrvných koní v strednej Európe, aktuálne má v chove 250 norikov muránskeho typu. Patrí pod správu odštepného závodu štátneho podniku LESY SR v Revúcej.

Začiatok chovu koní na Muráni sa datuje od r. 1950, kedy bol z podnetu Oblastného riaditeľstva štátnych lesov v Bratislave a vojenských orgánov založený na Veľkej Lúke pri Muráni žrebčín. Hlavným zámerom tohto chovu bola potreba produkcie koní horského typu pre armádu a lesné hospodárstvo. V žrebčíne bolo vyšľachtené plemeno norik muránskeho typu, tvorí 4% populácie koní na Slovensku. Tieto kone sa využívajú v lesnom hospodárstve na približovanie dreva a v agroturistike.

Chov norika muránskeho typu bol v roku 1995 uznaný za šľachtiteľský chov a v roku 1997 za chránený chov. Kone z tohto chovu získavajú pravidelne ocenenia na rôznych výstavách, naposledy Zlatý kosák na výstave Agrokomplex 2010 v Nitre.Pozn. Podpora sektora chovu koní môže vyriešiť širokú oblasť problémov slovenského vidieka. Počtom koní 2,27 na 1000 obyvateľov je Slovensko na poslednom mieste zo stredoeurópskych krajín (Maďarsko 5,90, Česko 6,50, Poľsko 8,97, Rakúsko 13). Na Slovensku bolo k 31. 12. 2009 11 917 koní 35 plemien.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené