PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Krupina vyhlasuje VOS na ťažbovú a pestovnú činnosť


OZ Krupina vyhlasuje VOS na ťažbovú a pestovnú činnosť

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY š.p. Banská Bystrica
Odštepný závod Krupina
Saská 9, 963 21 KRUPINA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

Vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže pre rok 2011

LESY SR, š. p. Odštepný závod Krupina vyhlasuje obchodno-verejnú súťaž na vykonanie prác ťažbovej a pestovnej činnosti pre rok 2011.
Súťažné podmienky obdržia navrhovatelia (dodávatelia) pri preberaní podkladov na lesných hospodárskych obvodoch :
Pestovná činnosť :
Lesný hospodársky obvod Kontaktná osoba : Tel. číslo

Sitno Ing. Ján Prokeš 0918 333 702
Antol Ing. Peter Chytil 0918 333 725
Krnišov Ján Medveď 0918 333 737
Slovenské Kľačany Ing. Zoltán Hlavaj 0918 333 719
Ľuboreč Ing. Zuzana Kočiová 0918 333 718
Modrý Kameň Ing. Ondrej Koša 0918 333 735
Č.Bukovina Alexander Lorinc 0918 333 731
Nová Ves Vojtech Jakubčák 0918 333 750
Karikáš Ing. Pavel Ďuriš 0918 333 732

Ťažbová činnosť :
Antol Ing. Peter Chytil 0918 333 725
Krnišov Ján Medveď 0918 333 737

Ústredie OZ Krupina Ing. Dušan Goláb 0918 333 713

Ing. Jozef Tvrdošinský poverený riaditeľ OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené