PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Liptovský Hrádok, obchodno-verejná súťaž na dodanie prác v lesníckych činnostiach pre rok 2011


OZ Liptovský Hrádok, obchodno-verejná súťaž na dodanie prác v lesníckych činnostiach pre rok 2011

 

 

 

Úvod :   files/OZ/LiptHradok/Inzerat.doc

 

Ťažbová činnosť :     

      - súťažné podmienky  :  files/OZ/LiptHradok/sutazne-podmienky-tazba-2011-new.doc

      - samofakturácia         :  files/OZ/LiptHradok/Samofakturacia_2011.doc

      - zmluva - vzor            :  files/OZ/LiptHradok/Navrh-zmluvy-na-rok-2011.doc

      - príloha                       :  files/OZ/LiptHradok/Priloha-1c1d.xls

 

 

Pestovná činnosť :

      - súťažné podmienky  :  files/OZ/LiptHradok/sutazne-podmienky_p_rok_2011-new.doc

      - samofakturácia         :  files/OZ/LiptHradok/Samofakturacia_P_2011.doc

      - zmluva - vzor            :  files/OZ/LiptHradok/Zmluva-o-dodani-sluzby_P_2011.doc

      - dodatok k zmluve      :   files/OZ/LiptHradok/Dodatok-k-zmluve_P_2011.doc

 

Manipulácia :

      - súťažné podmienky  :  files/OZ/LiptHradok/sutazne_podmienky_manipulacia1_2011-new.doc

      - samofakturácia         :  files/OZ/LiptHradok/Samofakturcia_manipulcia_2011.doc

      - zmluva - vzor            :  files/OZ/LiptHradok/zmluva-manipulcia-vzor-2011.doc

 

Odvoz :

      - súťažné podmienky :   files/OZ/LiptHradok/sutazne_podmienky_odvoz_2011-new.doc

      - samofakturácia        :   files/OZ/LiptHradok/Samofakturacia_odvoz_2011.doc

      - zmluva - vzor           :   files/OZ/LiptHradok/Zmluva-odvoz_2011.doc

 

Údržba ciest :

      - súťažné podmienky  :   files/OZ/LiptHradok/sutazne_podmienky_udrzby-lds-oz-lipt-hradok-new.doc

      - zmluva - vzor           :   files/OZ/LiptHradok/Zmluva_udrzby_LDS-OZ-L-Hradok.doc

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené