PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Rimavská Sobota vyhlasuje verejno obchodnú súťaž


OZ Rimavská Sobota vyhlasuje verejno obchodnú súťaž

Vyhlásenie obchodno – verejnej súťaže

  1. Vyhlasovateľ: Lesy SR, š.p. Odštepný závod Rimavská Sobota, Potravinárska 1855,

979 80 Rimavská Sobota
Zastúpený Ing. Jozefom Sokolom, povereným riadením OZ

2. Predmet súťaže: Práce v pestovateľskej činnosti pre rok 2011


3. Miesto realizácie a kontaktná osoba:

Lesný celok /LC/ Lesy Teplý Vrch
Lesný celok /LC/ Lesy Rimavská Sobota

Ing. Elena Kovácsová, pestovateľ OZ Rimavská Sobota, mobil : 0918 335 281

Ing. Richard Jakubička, vedúci LS Rimavská Sobota, mobil 0918 335 118

4. Termín a miesto podávania súťažných návrhov:

Podávanie súťažných ponúk do 13.12.2010 do 12°° hod. na OZ Rimavská Sobota –
sekretariát riaditeľa

...............................................
Ing. Jozef Sokol
poverený riadením OZ

Súťažné podmienky nájdete TU !

Referencie TU !

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené